Hybler

Eiendommen har tre hybler i størrelse fra 10 til 21 m².